Apa perbedaan antara bahasa jawa ”ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, krama alus” ? Mohon penjelasannya

SEORANG PENGGUNA TELAH BERTANYA 👇

Apa perbedaan antara bahasa jawa ”ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, krama alus” ? Mohon penjelasannya

INI JAWABAN TERBAIK 👇

nakal
– Varietas Jawa Pangggone kang dumadi saka tembung ngoko kabeh
– Saya biasanya menggunakannya dengan dening wong tuwa marang wong kang luwih enom, wong kang di usia, wong kang wis raket, utawa ketika kita berbicara tentang bangun dhewek.
Tuladha: Saya guru buku bahasa Jawa.

baik
– Varietas dasar Jawa Pangggone kang dumadi saka tembung ngoko campuran krama dan krama inggil
– Biasanya digunakan dening wong tuwa marang wong enom sing luwih dhuwur drajate dan marang sing pada usia keluarga durung saja.
Tuladha: Adhiku ditumbuk dengan roti Hari dening.

sopan santun yang tidak bersalah
– Varietas Jawa Pangggone kang dumadi saka tembung krama kabeh
– biasanya digunakan oleh kanggo nyritakake terjaga dhewe dan dinggo berbicara tentang karo wong kang durung familiar
Tuladha: Seedhap malih kula kesah dhateng peken

kesantunan
– Variasi basa Jawa Pangggone kang Dasare krama lugu, nanging uga nganggo tembung krama inggil
– biasanya dinggo dening wong enom marang wong tuwa, micara ana sangarepe wong akehutamane ing pakumpulan, dinggo nalika ndonga.
Tuladha: Bahkan Rikmani, kakek-nenek dan Pethak sebaik mungkin.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *