Naon bedana kawih jeung tembang teh?​

SEORANG PENGGUNA TELAH BERTANYA 👇

Naon bedana kawih jeung tembang teh?​

INI JAWABAN TERBAIK 👇

Membalas:

Jadi milikku nyata, puisi Anu Rumpaka, Kaiket, Jeung Guru, Wulang, Sedengkeun, Kawih, Nyata, Puisi, Anu, Rumpakan, Heunteu, Kaiket, Jeung, Guru, Wulang, adalah master lagu.

Was this helpful?

0 / 0

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *